Kontakt

Email kontaktowy: kontakt@sluzbyiobywatel.pl

Zezwalam na wykorzystywanie zdjęć mojego autorstwa pochodzących ze strony sluzbyiobywatel.pl, o ile nie zaznaczyłem w ich opisie, że nie jestem ich autorem. Warunkiem użycia zdjęcia jest umieszczenie w opisie zdjęcia, treści artykułu lub adnotacji, adresu strony sluzbyiobywatel.pl